انجام پایان نامه دانشگاهی

 

تصور نوشتن یا انجام پایان نامه دانشگاهی برای خیلی  از افراد یک مسئله سخت می باشد ، ولی انجام دادن این کار ترس ندارد. در عمل پایان نامه دانشگاهی زمانی نوشته می شود که افراد نیاز به مجوزهای خاص برای انجام یک خرید، انجام یک پروژه، یا نوشتن یک مقاله داشته باشند. در این حالت پایان نامه یک راه رسمی برای مطرح کردن یک ایده و درخواست برای انجام اقدامات لازم درمورد آن می باشد. زمانی که یک پایان نامه را تهیه می نمایید ، در نظر بگیرید چه شخصی این پایان نامه را مطالعه می کند و چه افرادی ممکن است هم اکنون درباره آنچه شما پیشنهاد انجام آن را در پایان نامه می دهید، اطلاعات و آگاهی داشته باشند.

انجام پروپوزال و انجام پایان نامه دانشگاهی در واقع مطلبی است که توسط یک دانشجو برای کمیته پایان نامه و استاد راهنما قبل از شروع به نگارش پایان نامه تهیه می شود. پروپوزال پایان نامه به عنوان راهکاری برای یک دانشجو برای اخذ تاییدیه از کمیته پایان نامه و استاد راهنما برای کار بر روی موضوعی است که دانشجو علاقه به تهیه پایان نامه برای آن دارد. پروپوزال پایان نامه تعیین می کند موضوع انتخاب شده توسط دانشجو برای انجام پایان نامه تصویب می شود یا خیر. در عمل دانشجویان نمی توانند نگارش پایان نامه خود را بدون اخذ تاییدیه برای موضوع انتخابی از کمیته پایان نامه شروع کنند. این موضوع دلیل اصلی ارائه پروپوزال پایان نامه به کمیته پایان نامه و استاد راهنما است. پروپوزال پایان نامه می تواند یک چشم انداز کلی درباره موضوع و چگونگی انجام تحقیق درباره آن ارائه، منابع مورد استفاده برای انجام مطالعه و نیز مساله و سوالات تحقق که باید درباره موضوع پاسخ داده شود، در اختیار خواننده قرار دهد.